Wytrzymałe uszczelki z EPDM

Uszczelki z EPDM mają bardzo mały współczynnik trwałego odkształcenia i są odporne na niską i wysoką temperaturę w zakresie od –50 do +120 oC. Ozon, tlen i promieniowanie UV mają mały wpływ na uszczelki z EPDM dlatego są one odpowiednie do zastosowań zewnętrznych.

Z powodu ich chemicznej struktury, uszczelki FIBOX EPDM są odporne na rozpuszczalniki. Ten materiał uszczelek jest odpowiedni dla zastosowań wymagających ochrony przed wodą, roztworami soli, parą, alkoholami, glikolami, fosforanami, słabymi kwasami i słabymi zasadami. Uszczelki z EPDM nie są odporne na wiele rodzajów olejów oraz rozpuszczalników bazujących na węglowodorach.

Copyright
Legal Notice