Odporne na warunki pogodowe uszczelki z NEOPRENU

Własności mechaniczne neoprenu są dobre, a współczynnik trwałego odkształcenia jest dość niski. Odporność na temperaturę jest z zakresu od –40 do +100 oC. Neopren jest materiałem samogasnącym o doskonałej odporności na czynniki pogodowe jak światło słoneczne, tlen i ozon, które nie mają wpływu na ten materiał.

Uszczelki z neoprenu są odporne na oleje, tłuszcze, węglowodory i alkohole, chociaż w pewnych ograniczonych przypadkach mogą spowodować spęcznienie.

Copyright
Legal Notice