Odporne na temperaturę uszczelki silikonowe.

Uszczelki silikonowe posiadają wysoką odporność w szerokim zakresie temperatury od –60 do +170 oC. Są one używane przede wszystkim w ekstremalnie zimnych o gorących środowiskach. Są odporne na alkohole i ketony, ale mocne kwasy i zasady mogą powodować efekt rozpuszczenia materiału.

Copyright
Legal Notice