Obudowy i systemy rozdzielcze > Usługi > Obudowy wyposażone


Wszystkie obudowy

mogą być zabudowane różnorodnymi komponentami w ich końcowej aplikacji i Fibox może skrócić łańcuch dostaw poprzez wstępne wyposażenie obudów w takie komponenty jak: bloki zacisków, łączniki, szyny montażowe itp.
FAMS_1.jpg
Copyright
Legal Notice