FIBOX Make Difficult Easy

Amerykanskie Narodowe Stowarzyzenie Producentów Aparatury Electrycznej (National Electrical Manufacturers Association NEMA) jest w USA Organizacja Producentów, która aktywnie promuje standaryzacje parametróv aparatury elektrycznej.

NEMA określa kryteria i metody badawcze testów, które są stosowane przez Underwriters' Laboratories (UL) jako wytyczne badań obudów elektrycznych.

Przybliżone odpowiedniki IP podano w nawiasach.

 NEMA
 1:

Do stosowania wewnątrz budynków dla zapewnienia ochrony przed dotykiem zabudowanych wewnątrz obudowy urządzeń oraz dla ograniczenia dostępu pyłu. (IP30)

 2:

Do stosowania wewnątrz budynków dla ograniczenia dostępu wody i pyłu. (IP31) 

 3:

Do stosowania w warunkach zewnętrznych dla zapewnienia ochrony przed nawiewem kurzu, deszczu i śniegu. Tworzenie się powłoki lodowej nie może powodować uszkodzenia obudowy. (IP64)

 3R:

Do stosowania w warunkach zewnętrznych dla zapewnienia ochrony przed padającym deszczem, śniegiem lub gradem. Tworzenie się powłoki lodowej nie może powodować uszkodzenia obudowy. (IP32) 

 3S:

Do stosowania w warunkach zewnętrznych dla ochrony przed nawiewem pyłu, deszczu, śniegu i gradu. Przy uwzględnieniu mechanizmu tworzenia się lodu na obudowie.

 4:

Do stosowania w warunkach zewnętrznych jak i wewnętrznych dla ochrony przed strugami wody (również polewaniem z węża), nawiewanym deszczem i pyłem. Tworzenie się powłoki lodowej nie może powodować uszkodzenia obudowy. (IP66)

 4X:

Do stosowania w warunkach zewnętrznych jak i wewnętrznych dla ochrony przed strugami wody (również polewaniem z węża), nawiewanym deszczem i pyłem. Tworzenie się powłoki lodowej nie może powodować uszkodzenia obudowy. Obudowa musi być odporna na korozję. (IP66)

 6:

Do stosowania w warunkach zewnętrznych jak i wewnętrznych dla zapewnienia ochrony przed przedostaniem się do wnętrza obudowy wody pod wpływem krótkotrwałego zanurzenia na ograniczonej głębokości. Tworzenie się powłoki lodowej nie może powodować uszkodzenia obudowy.

 6P:

Do stosowania w warunkach zewnętrznych jak i wewnętrznych dla zapewnienia ochrony przed przedostaniem się do wnętrza obudowy wody pod wpływem dłuższego zanurzenia na ograniczonej głębokości.

 11:

Do stosowania wewnątrz budynków dla zapewnienia ochrony przez zanurzenie w oleju celem zapobieżenia korozji pod wpływem cieczy i gazów.

 12,12K:

Do stosowania wewnątrz budynków dla zapewnienia ochrony przed kurzem, opadającym brudem i ściekającymi cieczami, które nie powoduja korozji. (IP65) 

 13: Do stosowania wewnątrz budynków dla zapewnienia ochrony przed kurzem, rozpyloną wodą, olejem lub płynami chłodniczymi nie powodującymi korozji. (IP65)


Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy