FIBOX Make Difficult Easy

Stopień ochrony obudowy określany jest przez klasyfikację IP. W klasyfikacji tej występują dwie cyfry, które określają stopień ochrony przed ciałami stałymi oraz przed cieczami. Obudowy FIBOX badane były w oparciu o dwie normy: IEC 529 oraz nowszą EN 60529 4:1992. Nowsza norma wymaga aby druga cyfra dla klas wyższych niż 6 sprawdzana była w każdym przypadku oddzielnie. Oznaczenie IP 66/67 mówi, że wykonano odpowiednie badania dla obu stopni ochrony.

Nowy standard europejski EN 60439-6 wprowadził klasyfikację wytrzymałości mechanicznej IK. Szczgóły opisuje EN 60439 / 50102. Wytrzymałość mechaniczna obudów FIBOX została przetestowana w oparciu o tę właśnie normę.

 PIERWSZA CYFRA
 Ochrona przed ciałami stałymi

 DRUGA CYFRA
 Ochrona przed cieczami

 KOD IK
 Ochrona przed udarami 
 mechanicznymi


  IP


TEST


  IP


TEST


  IK


TEST

  0    

ip_0

brak ochrony

  0 

ip_0

brak ochrony

  00

ip_0

brak ochrony

1ip_1_1

ochrona przed ciałami stałymi o średn.>50mm (np. ręka)

1ip_1_2

ochrona przed pionowo spadającymi kroplami

01-05ik_01-05


udar
o energii < 1 J

2ip_2_1

ochrona przed ciałami stałymi o średn.>12mm (np. palec)

2ip_2_2

ochrona przed bezpośrednim natryskiem wody pod kątem do 15 ° od pionu.

06ik_06udar
o energii 1 J

3
ip_3_1

ochrona przed ciałami stałymi o średn.>2,5mm (np. narzędzia, drut)

3ip_3_2

ochrona przed bezpośrednim natryskiem wody pod kątem do 60° od pionu

07


udar
o energii 2 J

4ip_4_1

ochrona przed ciałami stałymi o średn.>1mm (np. narzedzia, drut)

4ip_4_2

ochrona przed rozpylona wodą padającą ze wszystkich kierunków, dopuszczalny ograniczony wpływ wody

08ik_08


udar
o energii 5 J

5ip_5_1

ograniczona ochrona przed dostepem pyłu

5ip_5_2

ochrona przed strugami wody o niskim ciśnieniu padającymi ze wszystkich kierunków, dopuszczalny ograniczony wpływ wody

09ik_09


udar
o energii 10 J

6ip_6_1

całkowita ochrona przed dostepem pyłu

6ip_6_2

ochrona przed silnymi strugami wodypadającymi ze wszystkich kierunków, dopuszczalny ograniczony wpływ wody

10ik_10


udar
o energii 20 J

 

 

7
ip_7

ochrona przed wpływem zanurzenia na głębokość od 15cm do 1m

 

 

 

 

8
ip_8

ochrona przed długotrwałym zanurzeniem pod ciśnieniem na głębokości powyżej 1m

 

 

 

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy