FIBOX Make Difficult Easy

Rozmiar jest normalnie pierwszym i dominującym kryterium kiedy dobieramy obudowę do określonej aplikacji. Materiał z jakiego jest wykonana obudowa jest zazwyczaj drugą cechą braną pod uwagę. Poniższa lista zalet i wad wskazuje podstawowe różnice materiałów z jakich są wykonywane obudowy FIBOX.

PORÓWNANIE MATERIAŁÓW

Poniższa tabela daje ogólną informację o porównaniu własności tworzyw z jakich są wykonane obudowy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o zastosowaniu materiałów do specyficznych wymagań środowiskowych, prosimy o kontakt z przedstawicielem FIBOX-a.

**** = Doskonałe

*       = Słabe
1)       odlew aluminium AlSi pokryty poliestrową farbą proszkową
2)       wzmocnione włóknem szklanym

PC ABS GRP AL1) PA62) NORYL PS

Użytkowanie na zewnątrz budynków

**** *** ***** **** **** * *

Użytkowanie wewnątrz budynków

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Koszt *** ***** * * ** *** *****
Mały ciężar ***** ***** *** * ***** ***** *****
Wysoka sztywność *** * **** ***** *** *** *
Odporność na uderzenia ***** *** **** **** *** *** *
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Środowisko słonej wody

***** ** ***** ****1) *****   ***** **
Sole neutralne ***** ***** ****1) **** ***** ****

Kwasy, niskie stężenie

***** **** ***** ** **** **** ****

Kwasy, wysokie stężenie

*** * *** * * **** *

Zasady, niskie stężenie

*** ***** **** * ** **** *****

Zasady, wysokie stężenie

* **** **** * * *** ****
Ropa naftowa *** * ***** ***** **** * *
Hydraulic oil ***** ***** ***** ***** ***** *****
Alkohole **** *** **** ***** **** ***
Rozpuszczalniki * * ***** ***** *
Płyny chłodnicze *** ***** ***** *** *****

Zastrzega się możliwość dokonania zmian bez uprzedzenia.

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy