Obudowy i systemy rozdzielcze > Obudowy > Materiały > Materiały uszczelek
FIBOX Make Difficult Easy

Uszczelnienie obudów FIBOX-a oferują najlepszą ochronę

Tabela 1 Materiały uszczelek; porównanie własności fizycznych

Tabela 2 Materiały uszczelek; porównanie odporności na czynniki chemiczne

USZCZELNIENIA OBUDÓW FIBOX-a OFERUJĄ NAJLEPSZĄ OCHRONĘ

Uszczelnienie odgrywa główną rolę w ochronie obudowy. W ostatecznym wyniku, stopień ochrony i jego niezawodność zależą głównie od własności uszczelki zastosowanej w obudowie. Kluczowymi współczynnikami charakteryzującymi uszczelkę są odkształcanie i sposób osadzenia. Najbardziej do tego celu nadaje się poliuretan, którego współczynnik odkształcania jest wyjątkowo niski. natomiast EPDM jest bardziej odporny na związki chemiczne stosowane w przemyśle. Jakkolwiek należy sprawdzić oddziaływanie czynników chemicznych na każdy materiał uszczelki oddzielnie, gdyż odporność uszczelek jest różna.

W niektórych przypadkach wykonanie obudów może być modyfikowane przez zmianę uszczelki. Stopień ochrony jest zależny od materiału i przekroju poprzecznego profilu uszczelki. Kiedy wybieramy materiał uszczelki, porównujemy własności elastyczne różnych materiałów i wpływ na te własności temperatur niskich i wysokich oraz różnych czynników chemicznych. Ważnym czynnikiem jest aby obie obudowa i uszczelka wytrzymywały te same czynniki chemiczne.

Obudowy FIBOX-a są dobrze zaprojektowane

Stopień ochrony obudowy jest głównie zależny od własności jej uszczelki. Niemniej uszczelka musi być właściwie zamocowana w obudowie. Dodatkowo ważny jest przekrój poprzeczny profilu uszczelki i przekrój kiedy styka się pokrywa z podstawą obudowy. Kiedy struktura przekroju poprzecznego w czasie wykonywania uszczelnienia w produkcji nie jest dokładna, bez wysokiej jakości stopień ochrony będzie niski mimo zastosowania dobrej uszczelki. Naturalnie wszystkie obudowy FIBOX-a są starannie zaprojektowane i precyzyjnie wykonane. Używając obudów FIBOX-a możesz skupić się tylko na wariantach wyboru materiału uszczelki.

W obudowach FIBOX-a są stosowane uszczelki z: PUR, EPDM, neoprenu i silikonu. Tabela 1 zawiera niektóre wspólne własności fizyczne materiałów uszczelek. Uwaga wytrzymałość na czynniki chemiczne w Tabeli 2 jest tylko generalnie przybliżoną wskazówką. Odporność na każdy czynnik chemiczny należy sprawdzić oddzielnie. Dla dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z przedstawicielem FIBOX-a.

Tabela 1 Materiały uszczelek; porównanie własności fizycznych

Własność

Jednostka

TPE

PUR

EPDM

Neopren

Silikon

Zakres temperatury pracy

°C

-40 - +120

-50 - +130

-50 - +120 

-40 - +100

 -60 - +170 

Wytrzymałość na rozciąganie

Mpa

5

0,4

13,0

8,0 9,4

Wydłuzenie przy zrywaniu

% 700 110 300 250 540

Twardość

Stopień A

30

12 65 66 52

Ciężar właściwy

g/cm3

1,13

0,33

1,12

1,6

1,15

Odkształcenie przy ściskaniu

%

17

5 20 35 14

Tabela 2 Materiały uszczelek; porównanie odporności na czynniki chemiczne

Własność

TPE PUR EPDM Neoprene Silicon
Sole neutralne **** **** **** **** ****
Kwasy, niskie stężenie **** *** **** *** ***
Kwasy, wysokie stężenie *** * *** * *
Zasady, niskie stężenie **** *** **** **** ***
Zasady, wysokie stężenie *** * **** *** *
Ropa naftowa

*

*

*

***

*

Oleje hydrauliczne

*

****

*

***

*

Alkohole

**

***

****

****

****

Płyny chłodnicze *** *** **** *** ****
Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy