Obudowy i systemy rozdzielcze > Obudowy > Systemy rozdzielcze
FIBOX Make Difficult Easy

Rozdzielnice skrzynkowe FIBOX FX 2000
IP 65/67
In do 630A
Ue 400/690 V

s_FX2000_rozdz_250x295.JPG
Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy