FIBOX Make Difficult Easy

 

System rozdzielczy FX 2000 jest zbudowany w oparciu o obudowy serii EK (patrz „FIBOX Katalog obudów”).
Obudowy EK są wykonane z trwałego, odpornego mechanicznie poliwęglanu. Podstawy obudów posiadają w ściankach bocznych przetłoczenia do wybijania w dwóch wielkościach 1 i 2 (patrz rysunek poniżej), co pozwala na łączenie obudów w zestawy rozdzielcze lub sterownicze.
Dzięki odporności zastosowanych tworzyw na działanie promieniowania UV, zestawy te mogą być stosowane również w warunkach zewnętrznych. Wysoki stopień ochrony IP 67/65 zabezpiecza zainstalowaną w obudowach aparaturę elektryczną przed zapyleniem i wilgocią.


FX2000zbiorcze250

 

FX2000kombinacja


System FX 2000 wykorzystuje tylko wybraną część obudów i akcesoriów serii EK. Ograniczenie ilości elementów ma na celu przyspieszenie i ułatwienie procesu projektowania. W przypadku szczególnych wymagań możliwe jest jednak stosowanie pozostałych elementów wchodzących w skład systemu EK (np. gdy do łączenia obudów wymagane jest większe przetłoczenie wielkości 3).

 

Symbole poszczególnych obudów systemu FX 2000 nawiązują w pierwszym członie do symboli serii EK, co pozwala na zidentyfikowanie wymiarów podstawy obudowy. Rozmiar ten określa trzecia litera tego członu.
EKJB - 190x280x100   EKTH - 560x280x100
EKMB - 190x380x100 EKUH - 560x380x150
EKOE - 280x280x100  EKWH - 760x560x150
EKPE - 280x380x100
W systemie są dostępne podstawy obudów o dwóch wysokościach: 100 mm w przypadku EKJB, EKMB, EKOE, EKPE, EKTH oraz 150 mm w przypadku EKUH i EKWH.
Całkowita wysokość obudowy uzależniona jest od wysokości zastosowanej pokrywy (30 lub 80 mm) oraz ewentualnych nadstawek.
Wysokości poszczególnych obudów systemu FX 2000 są podane w dalszym opisie.
Drugi człon symbolu wskazuje na rodzaj, ilość oraz inne cechy zabudowanej wewnątrz obudowy aparatury.
Np.: EKPE SR 250 3P+N - obudowa z rozłącznikiem 250A, 3-biegunowym, z oddzielnym torem neutralnym N.
Poprawne łączenie obudów w zestawy wymaga odpowiedniego dopasowania długości boków obudów oraz ilości i wielkości przetłoczeń.
Rysunek powyżej pokazuje niektóre możliwe połączenia obudów systemu.

 

Projektowanie rozdzielnic skrzynkowych i zestawów sterowniczych ułatwia biblioteka CAD, którą można pobrać w dziale "Do pobrania"


FIBOX rozdz_250A
Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy