Obudowy i systemy rozdzielcze > Usługi > Obudowy specjalne > Kolorowanie na etapie formowania
FIBOX Make Difficult Easy
Colour_molding

Fibox oferuje obudowy z tworzywa w różnych kolorach (RAL). Kolorowanie uzyskuje się poprzez dodanie pigmentu do pierwotnego granulatu tworzywa. Najlepsze rezultaty z osiągnięciem pewnego jednolitego koloru daje zastosowanie tworzywa ABS.

Metoda ta staje się ekonomiczna jeżeli partia produkcyjna jest większa niż 500 sztuk.

Na dodatkowy koszt kolorowych obudów składają się dwa czynniki.


Pierwszy przygotowanie formy do specjalnej pracy i czyszczenie jej po skończeniu partii produkcyjnej. Drugi to większy koszt kolorowego materiału.

 


Dodatkowy koszt obudów kolorowych

Material surcharge


Dla niektórych obudów kilka części musi być kolorowanych w oddzielnych formach. To pozwala uzyskać kombinację kolorów dla jednej obudowy. Dla przykładu śruby pokrywy mogą być czarne, podstawa ciemnoczerwona i nie przezroczysta czerwona pokrywa. W tym przypadku poszczególne części różnych elementów form muszą być przygotowane oddzielnie. Dlatego występują dodatkowe koszty oddzielnie dla podstawy (base), pokrywy (cover) i śrub (screws) (wykres poniżej).

Kalkulacja PICCOLO ABS B 85G

Unit price

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy